Zo stránky Wiki Grepolis SK
Prejsť na: navigácia, hľadať

Ako to vyzerá?

Nwot2017.png

Doba trvania udalosti

12. 6. 2017 - 6. 7. 2017

Popis

Udalosť Koleso času matky prírody obsahuje 24 kôl, kedy môžete každý deň otvoriť jedno z nich. Po kliknutí na daný deň sa jeho koleso objaví na pravej strane, pričom všetky obsahujú šesť rôznych odmien a dve posvätné vetvičky. Pozbierajte týchto vetvičiek päť, aby ste potom získali 5 prémiových radcov na týždeň zadarmo, alebo v prípade, že hrajete na svete s hrdinami, bude vašou odmenou nový exkluzivny hrdina „Daidalos“.
Koleso roztáčate roztočením tlačítka uprostred, až dokým sa samo nezastaví. Odmena po krátkej animácii skočí do prostriedku. Prvé roztočenie aktuálneho dňa je vždy zdarma, roztočiť koleso ale môžete častejšie, a to za zlaté. Je celkom náhodné, akú odmenu obdržíte. Kým budete môcť znova rovnaké koleso roztočiť, odmenu z neho musíte najskôr vyzdvihnúť.
Za zlaté môže byť koleso taktiež doplnené o všetky svoje odmeny.
Po prvom roztočení určitého kolesa sa do ilustrácie na pozadie pridá dekorácia, a za ich odomykanie vám bude udelené ocenenie "Späť v čase".

Ako udalosť otvoriť

Aby ste udalosť otvorili, kliknite na jej malú ikonu, ktorá je umiestnená v pravom dolnom rohu obrazovky.

Nwot2016 icon.png

Ako otvoriť určitý deň

Akonáhle svojou myškou zájdete na ilustrovanú scenériu, tak po celom okne udalosti vyskočia značky s číslami od 1 do 24. Ak na značku kliknete, tak sa na pravej strane otvorí Koleso šťastia pre daný deň, hneď vedľa stromu. Aby bolo možné spomínaný deň otvoriť, musí byť daný deň už dosiahnutý.

Súčasný deň

Značka pre súčasný deň je zvýraznená v zlate.

Winter2015 current.png

Uplynulé dni

Značky pre uplynulé dni, ktoré ale stále obsahujú aspoň jednu odmenu, sú zobrazené namodro.

Winter2015 past.png

Uloženie odmien

Svoju odmenu nemusíte prijať okamžite, môžete ju nechať „uloženú“ v kolese šťastia až do doby, kým celá udalosť skončí.

Winter2015 collect.png

Dekorácie

Akonáhle prvýkrát roztočíte koleso nového dňa, bude pridaná do scenérie aj nová (pre deň špecifická) dekorácia.

Roztočenie kolesa

Ak máte stále možnosť roztáčať zadarmo, je uprostred zo začiatku „roztáčajúce“ tlačítko.
Stlačením tohoto tlačítka sa nad všetkými dostupnými odmenami (okrem tých už vyzdvihnutých) začne roztáčať svetlo.
Akonáhle sa táto animácia zastaví, tlačítko uprostred začne miznúť, až je nakoniec na svojom mieste nahradené odmenou, ktorú ste vyhrali.
Odmenu môžete rozkliknúť, aby ste ju mohli buď uložiť do svojho inventára, použiť ju priamo na vybrané mesto, alebo ju zahodiť. Taktiež ju tu môžete ponechať až do konca udalosti a vyzdvihnúť až neskôr.

Doplnenie

Keď už ste z kolesa vybrali všetkých 6 odmien, môžete ho za zlaté doplniť, najskôr za 50 zlatých, potom cena bude narastať. Koleso ale môžete doplniť aj skôr (napr. potom, čo ste vyzbierali najchcenejšie odmeny a chcete ich získať znova). Majte na pamäti, že cena tejto funkcie narastá s každým jedným použitím, avšak o polnoci sa vracia späť na svoju pôvodnú hodnotu.

Posvätné vetvičky

V udalosti sa tiež vyskytujú tzv. „posvätné vetvičky“. Znázorňujú pokrok k získaniu 5 radcov zadarmo alebo „Daidala“, ak je reč o svetoch s hrdinami. Naviac akonáhle zozbierate všetky vetvičky, bude vám udelené ocenenie „Dar prírody“.

Nwot2016 branch.png

Zozbieranie posvätných vetvičiek

Dve z odmien dňa spolu prinášajú aj „posvätnú vetvičku“. Ak danú odmenu získate, dostanete aj túto vetvičku.
Potom, čo ste získali všetkých 5 vetvičiek, nebudú sa vám v žiadnom kole viac objavovať. Taktiež akonáhle sú radcovia/Daidalos odomknutí, vyfarbia sa.
Použitím funkcie na doplnenie odmien už zobrané vetvičky ale neobnovíte!

Cena ďalších roztáčaní

Prvé roztočenie súčasného dňa je vždy zadarmo. Ďalšie roztočenie stojí ale zlaté. Prvé roztočenie dňa je zadarmo, druhé bude stáť 100 zlatých a každé ďalšie roztočenie bude stáť vždy o 100 viac, než koľko stálo predchádzajúce roztočenie


Roztočenie Featureicons02 2.08.png
1 zadarmo
2 100
3 200
4 300
5 400
6 500

Ak ste zameškali roztočenie predchádzajúceho dňa, prvé roztočenie vás bude stáť u tohto kolesa 100 zlatých. Každé ďalšie roztočenie bude opäť o 100 zlatých drahšie než bolo to predchádzajúce.


Roztočenie Featureicons02 2.08.png
1 100
2 200
3 300
4 400
5 500
6 600

Čo znamená, že druhé roztočenie stojí 100 zlatých iba u aktuálneho dňa. Pokiaľ roztočenie u kolesa premeškáte, tak vás druhé roztočenie v ďalší deň bude stáť 200 zlatých.

Odpočet

Udalosť je dostupná iba po obmedzený čas, a to medzi 12. 6. až 6. 7. 2017. Zostávajúci čas je vždy viditeľný, resp. zobrazený v ľavom hornom rohu formou odpočítavania dní, hodín, minút a sekúnd. Akonáhle čas vyprší, okno už nebude vôbec možné otvoriť. Nezabudnite si do tejto doby vyzdvihnúť všetky zostávajúce odmeny, ktoré ste si možno nechali v niektorých z kolesách uložené. Neexistuje žiadny spôsob, ako ich neskôr získať.

Mobilná aplikácia

Udalosť bude taktiež dostupná aj v našej mobilnej aplikácii. Určite to odomknete, pretože tu môžete koleso roztáčať jednoducho prstom!


Ocenenie

Behom tejto udalosti môžete vyhrať dve rôzne ocenenia. Prvým je „Späť v čase“, ktorým ste ocenení roztočenie kolesa kola 3/6/12/24krát. Tým druhým je cena „Dar prírody“, ktorá je udelená za zozbieranie všetkých posvätných vetvičiek.

Späť v čase

3 roztočenie 6 roztočenie 12 roztočenie 24 roztočenie
Nfot2016 lvl1.png Nfot2016 lvl2.png Nfot2016 lvl3.png Nfot2016 lvl4.png

Dar prírody

Nfot2016 collector.png