Kruh zaklínania 2019

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation

Behom tohtoročnej jesennej udalosti máte príležitosť zaklínať! Pre sprístupnenie odmien, ktoré vám pomôžu dominovať nad nepriateľom, môžete použiť 8 rôznych ingrediencii (obety). Tieto obete je možné zozbierať vykonávaním každodenných činností, akými sú napríklad: vylepšovanie budov, útočenie, bránenie sa, skúmanie a podobne.

Akonáhle máte dostatok ingrediencii, môžete ich v hlavnej obrazovke udalostí spoločne zmiešať, za čo budete odmenení bonusom. Recept (zaklínadlo) pre daný bonus sa vám uloží do knihy zaklínadiel pre ďalšie využitie.

Okrem odmien, ktoré za svoje zaklínadlá obdržíte, budete taktiež mať možnosť si v dennom rebríčku zasúťažiť proti ostatným hráčom. Tomu najlepšiemu z daného dňa bude udelené ocenenie Majstra zaklínača, pričom prvým 4 hráčom bude za celú udalosť udelené ďalšie, prestížne, ocenenie Veľmajstra!


Zaklínanie

Incantation 2019.png

Aby ste sa do zaklínanie vôbec mohli pustiť, musíte zozbierať 3 obetné dary. Na tom, ktoré z ingrediencii použijete, nezáleží, ba dokonca ich môžete ad jedného druhu použiť viacero. Potom ako potrebné obety zhromaždíte, tak ich môžete v hlavnom okne udalostí ku svojmu zaklínaniu pridať pretiahnutím na určené voľné miesto. Po obsadení všetkých troch pozícii obetami kliknite na „Čarovať“.

Po odkliknutí sa všetky ingrediencie zmiešajú a vy za toto zaklínanie obdržíte odmenu. Tú môžete buď okamžite použiť, alebo ju uložiť do inventára, ak v ňom máte voľné miesto. Opätovne zaklínať nebudete môcť až do vtedy, kým si svoju odmenu nevyzdvihnete.

Ako zbierať obety

Hween 2015 overview1.png

Obety pre svoje zaklínadlá môžete nájsť hraním Grepolisu. Nižšie sú vypísané niektoré bežné akcie, ktoré vám vynesú ingrediencie:

  • útočenie a bránenie sa
  • výcvik jednotiek
  • výskum
  • výstavba budov
  • zosielanie kúziel

Množstvo obiet, ktoré denne môžete získať zadarmo, je obmedzené na 10. Za zlaté si však môžete naviac kúpiť toľko ingrediencii, koľko len budete chcieť, každopádne cena každej ingrediencie po jej nákupe navýši o svoju základnú hodnotu (a o polnoci sa vráti späť na svoju pôvodnú hodnotu).


Obrázok Symbol bat.png Symbol bone.png Symbol rat.png Symbol witch.png Symbol lich.png
Symbol mandrake.png
Symbol cyclops.png Symbol ruby.png
Názov Netopierie krídlo Kosť Potkaní chvost Prst ježibaby Prach licha Mandragóra Kyklopova lebka Rubíny
Základní cena v zlate 60 60 60 60 90 90 90 90

Kniha zaklínadiel

IncantationCircle Incantations.png

Kniha zaklínadiel automaticky uchováva vaše kombinácie ingrediencii, takže sa k nim môžete kedykoľvek jednoducho vrátiť! Zaklínadlá sú radené podla druhu odmien, zároveň tiež môžete medzi zaklínadlami filtrovať podla dostupnosti či naopak potrebnosti svojich obiet. Každý hráč ma unikátne recepty!

Ak si prajete odomknúť neznáme zaklínadlo bez experimentovania, za malý poplatok zlatých tak môžete urobiť.

Rebríčky

Hween 2015 rankings.png

Všetci hráči proti sebe môžu navzájom súťažiť v počte najviac zoslaných zaklínadiel za deň. Po každom. keď zaklínate, dostanete náhodný počet krvavých bodov (až do výšky 10). Hodnotenie je založené práve na týchto bodoch. Nezáleží na tom, aké zaklínadlo zosielate, šancu získať body máte stále rovnakú.

Do denného rebríčku ste zaradený potom, čo v daný deň zošlete svoje prvé zaklínadlo. Víťaz dňa (na 1. priečke) obdrží ocenenie a bonus. Každý deň v 20 hodín sa rebríček vyhodnotí a zreštartuje. Odmeny budú rozdané po dokončení vyhodnotenia.


Award: Majster zaklínač (denní ocenenie)

Hween 2015 daily.png

Celkový rebríček funguje skoro rovnako ako ten denný, len sa nereštartuje. Beží až do konca udalosti.

Desať najlepších v celkovom rebríčku obdrží niekoľko bonusových odmien hneď, ako udalosť skončí. Okrem toho 4 najlepší získajú ocenenie Veľmajster, ktoré si môžu vystaviť na svojom profile.

Ocenenie pre prvých 4 hráčov v celkovom rebríčku:

Veľmajster

Umiestnenie 1 Umiestnenie 2 Umiestnenie 3 Umiestnenie 4
Hween 2015 award 1.png Hween 2015 award 2.png Hween 2015 award 3.png Hween 2015 award 4.png

Ďaľšie ocenenia

Temný zaklínač

Zoslané 1 zaklínadlo Zoslané 5 zaklínadiel Zoslané 25 zaklínadiel Zoslané 50 zaklínadiel
Dark conjurer 1.png
Dark conjurer 2.png
Dark conjurer 3.png
Dark conjurer 4.png

Temný pisár

Objavené 1 zaklínadlo Objavené 10 zaklínadiel Objavené 25 zaklínadiel Objavené 50 zaklínadiel
Dark scribe 1.png
Dark scribe 2.png
Dark scribe 3.png
Dark scribe 4.png

Krvavý pohľad
Trikrát v rade obetované iba rubíny

po prvé po druhé po tretie po štvrté
Halloween rubies BloodyGlance1.png
Halloween rubies BloodyGlance2.png
Halloween rubies BloodyGlance3.png
Halloween rubies BloodyGlance4.png

Prítomnosť smrti
Trikrát v rade obetované iba lebky kyklopov

po prvé po druhé po tretie po štvrté
Halloween cyclope PresentOfTheDead1.png
Halloween cyclope PresentOfTheDead2.png
Halloween cyclope PresentOfTheDead3.png
Halloween cyclope PresentOfTheDead4.png

Okultné znalosti
Zoslanie všetkých možných zaklínadiel

po prvé po druhé po tretie po štvrté
Halloween knowledge OccultKnowledge1.png
Halloween knowledge OccultKnowledge2.png
Halloween knowledge OccultKnowledge3.png
Halloween knowledge OccultKnowledge4.png

Odmeny za pokrok

Všetci hráči, ktorí pripravili určitý počet zaklínadiel, získajú navyše tieto odmeny:

Množstvo vyčarovaných odmien Odmena
Prvá odmena

Administrator reward.png Získate Administrátora na 2 týždne.

Druha odmena Podľa verzie eventu môžete získať:

Melousa 2019.png Exkluzívneho hrdinu alebo
Overall culture level.png celú kultúrnu úroveň.