Mýtická sliepka

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation
Easter logo.png

Počas Veľkonočného eventu 2020 dostanete mýtickú sliepku, ktorú môžete krmiť rôznymi druhmi krmiva. Podľa zloženia krmiva, sliepka vám znesie vajce a vy získate pre svoje mesto určitú odmenu.

Môžete získať až 8 rôznych druhov krmiva, normálnym hraním Grepolisu (stavbou budov, útočením/bránením, výskumom, verbovaním jednotiek a kúulením). S týmito krmivami môžete potom sliepku nakŕmiť v hlavnom okne eventu. Podľa kombinácie krmív vám sliepka znesie vajce s určitou odmenou pre vaše mesto.

Vždy keď vyskúšate novú kombináciu krmiva, recept sa vám uloží v druhom okne eventu. Tu si môžete prezrieť svoje objavené recepty, alebo kúpiť nové, ak máte záujem o konkrétnu odmenu.

Novinkou tohoto eventu je denný a celkový rebríček hráčov, kde môžete s ostatnými hráčmi súperiť. Najvyššie umiestnení hráči obdržia každý deň špeciálne odmeny.

Krmenie

MythicalHen2020.png

Aby vám sliepka zniesla vajce, musíte zvoliť tri druhy krmiva a nakŕmiť ju. Na poradí krmiva v miskách nezáleží, a rovnaký druh môžete použiť viackrát.

Ďalej stačí jednoducho kliknúť na tlačidlo "Nakŕmiť teraz" a ponúknuť tak kombináciu vyberavej sliepke.

Po nakladení sa vám vajce otvorí a vy uvidíte získanú odmenu. Sliepku nemôžete nakŕmiť znova, až kým odmenu nevyberiete.

Zber krmiva

Collecting feed.png

Krmivo môžete náhodne získať vykonávaním klasických úkonov v hre.

  • Útočenie a bránenie
  • Verbovanie jednotiek
  • Výskum
  • Stavba budov
  • Kúzlenie božských síl

Môžete nájsť až 10 kusov krmiva denne. Dodatočné krmivo si môžete nakúpiť pomocou zlatiek, cena každého ďalšieho krmiva sa bude zvyšovať až do polnoci kedy sa zresetuje na základnú cenu.

Obrázok Symbol corn.png Symbol grass.png Symbol bread.png Symbol worms.png Symbol lettuce.png Symbol berries.png Symbol blossoms.png Symbol honey.png
Názov Kukurica Tráva Chlieb Červy Šalát Bobule Kvety Med
Zákl. cena v zl. 60 60 60 60 90 90 90 90

Kniha receptov

Easter recipe book.png

Kniha receptov automaticky zaznamenáva vaše objavené kombinácie krmiva a ukazuje k akej odmene daná diéta sliepku priviedla. Taktiež vidíte, ktoré druhy krmiva vám chýbajú na určité recepty. Ak máte všetky potrebné druhy krmiva na recept, stačí jednoducho kliknúť a krmivo bude automaticky pridané do misiek na hl. stránke eventu.

Máte taktiež možnosť zakúpiť si náhodný recept s náhodnou odmenou. Úroveň odmeny v tomto recepte bude taktiež náhodná.

V určitom okamžiku, počas udalosti, bude predstavená položka, ktorá je k dispozícii výhradne počas špeciálneho výpredaja. Tento efekt vám umožní objaviť celkom 15 nových receptov, pomocou prísad rôznych vzácností. Tento efekt se nazýva "Znalosti farmára".

Znalosti farmára

60px-Easter 2018 award boost.png

Zhromaždenie skúsených farmárov poskytuje informácie o vhodných kombináciách krmiva na získanie skvelých odmien.

1 náhodné recepty z úrovne 1 (recepty s 3 vzácnymi prísadami)
2 náhodné recepty z úrovnr 2 (recepty s 2 vzácnymi prísadami)
4 náhodné recepty z úrovne 3 (recepty s 1 vzácnou prísadou)
8 náhodné recepty z úrovne 4 (recepty bez vzácnych prísad)

Rebríčky

Ranking2.png

Všetci hráči môžu denne súperiť v počte vyprodukovaných vajíčok. Vždy keď vytvoríte odmenu, obdržíte náhodný počet bodov Harmónie sliepky (max. 10). Na základe získaných bodov hráčmi sa zostavuje rebríček. Typ odmeny neovplyvňuje počet získaných bodov žiadnym spôsobom.

Už po vytvorení prvej odmeny v daný deň budete umiestnený priamo do denného rebríčka. Víťaz získa ocenenie a efekt. Každý deň o 20:00 sa rebríček vyhodnotí a zresetuje. Odmeny sú udelené po skončení vyhodnocovania rebríčka.

Ocenenie: Rozbíjač vajíčok dňa

Daily award.png

Celkový rebríček funguje rovnako, len s tým rozdieľom, že sa neresetuje. Potrvá až do konca eventu. TOP 10 najlepších hráčov získa odmeny hneď po skončení eventu. Odmeny sú rozdelené podľa pozície v rebríčku, čiže napríklad prví 4 hráči obdržia úplne iné úrovne odmien, a špeciálne ocenenie ako hráči nižšie.

Ocenenia pre prvých štyroch hráčov rebríčka:

Majster vajíčok 2015

1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto
Overall award 1.png Overall award 2.png Overall award 3.png Overall award 4.png

Dalšie ocenenia

Našepkávač sliepky

Vytvorená 1 odmena Vytvorených 5 odmien Vytvorených 25 odmien Vytvorených 50 odmien
Created reward 1.png Created reward 5.png Created reward 25.png Created reward 50.png

Elementárny analytik

Nájdený 1 recept Nájdených 10 receptov Nájdených 25 receptov Nájdených 50 receptov
Found recipe 1.png Found recipe 10.png Found recipe 25.png Found recipe 50.png

Sladký zobák!!
Trikrát za sebou si nakŕmil sliepku iba medom.

1.krát
Easter award honey.png

Sila kvetov!
Trikrát za sebou si nakŕmil sliepku iba kvetmi.

1. krát
Easter award flowers.png

Zlatá sliepka
Naservíroval si všetky kombinácie krmív.

1. krát
Easter award golden hen.png

Odmeny za pokrok

Všetci hráči, ktorí vytvoria určený počet vajíčok získajú nasledujúce odmeny:

Počet vajíčok Odmena
25 Administrator reward.png Dostaneš ADMINISTRÁTORA na 2 týždne.
50 Podľa verzie eventu. môžete získať:

Hero mihalis active.png Exkluzívneho hrdinu alebo
Overall culture level.png Dostaneš celú 1 úroveň kultúry.