Nadvláda

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation
600px-Domination.png

Nadvláda je zakončenie hry, kedy bojujú spojenectvá o nadvládu vo svete. Aby ste mohli vyhrať, budete musieť premýšľať strategicky a podrobovať si systematicky svojich protivníkov až do ich kapitulácie, pretože až potom budete môcť svet nazývať svojím.

Úloha

Získať a udržať vysoké percento miesto vo svete.

Éra Nadvlády

Éra Nadvlády začne po uplynutí určitého času, závislého na rýchlosti a nastavení sveta. Čas pred Nadvládou by mal byť dostačujúci na to, aby sa spojenectvá ustálili, ale nie na to, aby ste se cítili bezpečne.

Rýchlosť sveta Začiatok Nadvlády (dni od spustenia sveta)
Pomalá Bežná Rýchla
1 300 240 180
2 225 180 135
3 187,5 150 112,5
4 150 120 90

Akonáhle Éra Nadvlády započne, niektoré ostrovy vo svete budú označené ako platné - o tom nájdete viac informácií nižšie. Éra Nadvlády trvá, kým jedno spojenectvo nemá v držaní 40 % platných miest, zobrazených v záložke Nadvlády.

Cieľ Nadvlády

Cieľ je zo začiatku nastavený na 40 %. Táto hodnota sa postupom času znižuje (táto doba je určená rýchlosťou a nastavením daného sveta). Cieľ sa bude znižovať v závislosti na postupe najlepších spojenectiev, až kým nebude dosiahnuteľný. Akonáhle sa cieľ bude znižovať, bude sa tak diať každých 14 dní.

Platné ostrovy

Valid island.png

V momentě, kdy Éra Nadvlády odstartuje, systém pročistí celý svět od jeho středu, zkontroluje aktivitu hráčů a označí platné ostrovy. Ve chvíli, kdy je dosaženo stanovené procento aktivních hráčů, se systém zastaví. Pouze města na těchto ostrovech budou počítána do celkové hodnoty Nadvlády. Pouze velké ostrovy (se zemědělskými vesnicemi) budou označeny za platné.

Posledný vzdor

Jakmile aliance dosáhne potřebné hodnoty Nadvlády, bude možné odstartovat Poslední vzdor. Tato aliance má 14 dní na aktivaci Posledního vzdoru - pokud to neudělá, aktivuje se sám. Jakmile je mód Posledního vzdoru aktivován, aliance musí udržet nadvládu nad potřebnou hodnotou po dobu, která je určena nastavením světa. Pokud uspěje, vyhrála svět.


Rýchlosť sveta Trvanie posledného vzdoru
1 28 dní
2 21 dní
3 17,5 dní
4 14 dní


Dôležité

  • Počas Posledného vzdoru budou všechna města na platných ostrovech napadnutelná, bez ohledu na režim dovolené.
  • Pokud hodnota Nadvlády spadne pod požadovanou hodnotu, Posledný vzdor je okamžitě přerušen a aliance jej nemůže spustit znovu, dokud opětovně nedosáhne potřebné hodnoty Nadvlády.

Koniec sveta

Akonáhle je spojenectvo prehlásené za víťaza, na svete začne obdobie mieru. To potrvá 14 dní a potom bude svet uzatvorený.