Z Wiki Grepolis SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Na tejto stránke vám ukážem aký je najefektívnejší spôsob rabovania na Grepolise 2.

Vyžiadanie surovín

Najprv si uvedieme najefektívnejší spôsob vyžiadania surovín. Máme 4 možnosti.

Pri väčších ponukách rastie cena v čase oveľa rýchlejšie než množstvo ponúkaných surovín. Preto najefektívnejšie sú najmenšie ponuky.

Ak by sme vkuse používali jeden typ ponuky, tak priemerne za hodinu by sme pri jednotlivých ponukách získali nasledovné množstvo surovín (hodnoty v tabuľke platia pre svety s rýchlosťou 2).

Rabovanie surovín

Rabovanie má 2 ceny (náladu a čas), preto nemá význam prerátavať zisk na rovnaký čas. Viac sa nám hodí opačný postup. Prerátame oba typy cien na rovnaký surovinový zisk (hodnoty v tabuľke platia pre svety s rýchlosťou 2).

Časovo je stále najvýhodnejšia najmenšia ponuka, ale podľa nálady to neplatí.

  • Poradie od "náladovo" najlacnejšej po najdrahšiu:
  1. ponuka s časom 240:00
  2. ponuka s časom 20:00
  3. ponuka s časom 5:00
  4. ponuka s časom 90:00

Kombinované rabovanie

S menšími rabovaniami pri rovnakej nálade síce môžeme získať menej surovín, ale ušetríme veľa voľného času. Ten môžeme využiť na vyžiadanie surovín (získame ďalšie suroviny ale nezaplatíme žiadnu náladu navyše).

Teraz si každú voľbu rabovania upravíme na rovnakú náladu a porovnáme si vyrabované suroviny a ušetrený čas oproti najväčšej ponuke.

Ponuky upravené na rovnakú náladu (-144%)
Stupeň Vyrabované suroviny
5:00 20:00 90:00 240:00
1. 960 1 116 824 1 200
2. 1 152 ??? ??? ???
3. 1 344 ??? ??? ???
4. 1 536 1 692 1 224 1 800
5. 1 728 ??? ??? ???
6. 1 920 ??? ??? ???
Cena
v čase
120:00 240:00 360:00 720:00
Zvyšný
čas
600:00 480:00 360:00 0:00

Stačí už len prirátať suroviny, ktoré stihneme vyžiadať za ušetrený čas.

  • 600:00 = 120x prvé, 30x druhé, 6.7x tretie, 2.5x štvrté vyžiadanie surovín
  • 480:00 = 96x prvé, 24x druhé, 5.3x tretie, 2x štvrté vyžiadanie surovín
  • 360:00 = 72x prvé, 18x druhé, 4x tretie, 1.5x štvrté vyžiadanie surovín


Rabovanie kombinované s vyžiadaním
Vyžiadanie 5:00 vyžiadanie Stupeň 20:00 vyžiadanie Stupeň 90:00 vyžiadanie
Rabovanie 5:00 20:00 90:00 240:00 5:00 20:00 90:00 240:00 5:00 20:00 90:00 240:00
1. 3 360 3 036 2 264 1 200 1. 2 340 2 220 1 652 1 200 1. 1 647 1 665 1 236 1 200
2. 4 032 ??? ??? ??? 2. ??? ??? ??? ??? 2. ??? ??? ??? ???
3. 4 704 ??? ??? ??? 3. ??? ??? ??? ??? 3. ??? ??? ??? ???
4. 5 376 4 764 3 528 1 800 4. 3 636 3 372 2 484 1 800 4. 2 556 2 508 1 836 1 800
5. 6 048 ??? ??? ??? 5. ??? ??? ??? ??? 5. ??? ??? ??? ???
6. 6 720 ??? ??? ??? 6. ??? ??? ??? ??? 6. ??? ??? ??? ???