Zo stránky Wiki Grepolis SK
Prejsť na: navigácia, hľadať
Rituals.png

Rituály jsou velmi specifický druh efektů - jejich používání a aktivace je mírně odlišná. Níže vidíte obrázky rituálů, které když aktivujete, samy o sobě neposkytují žádný bonus. Ten je podmíněn sesláním určitého kouzla, které spustí další, podružný efekt rituálu. Teprve tento efekt městu připíše uvedený bonus.

Mějte vždy na paměti, že je naprosto nepodstatné, zda je rituál aktivní v cílovém městě, na které se chystáte dané kouzlo seslat. Zásadní je, aby byl rituál aktivní ve městě, ZE kterého kouzlo sesíláte! To znamená, že budete-li chtít bonusem rituálu obdařit kupříkladu svého spoluhráče, musíte spustit rituál a seslat kouzlo vy. Pokud si rituál spustil spoluhráč a vy jste pouze seslali potřebné kouzlo, k aktivaci efektu, který bonus připisuje, nedojde.

Doba trvání jednotlivých rituálů není zvlášť uvedena. Počet hodin, po které je rituál aktivní, je roven jeho úrovni. Efekt rituálu aktivovaný sesláním požadovaného kouzla trvá totožnou dobu. Tzn. máme-li rituál na úrovni 6, bude trvat 6 hodin. Během těchto hodin můžeme kdykoli seslat potřebné kouzlo, které aktivuje podružný efekt rituálu. Tento efekt bude opět trvat 6 hodin, nehledě na dobu zbývající do vypršení samotného rituálu.

Vše Bust.png Události Bust.png Úkoly Bust.png Prémiové balíčky


Ikona & název Popis
Ritual divine sign.png Kdykoli z města, ve kterém je tento rituál spuštěn, sešlete kouzlo „Božské znamení“, získá cílové město navíc určitý počet vyslanců bohů. Jejich množství se odvíjí od počtu volných obyvatel v cílovém městě - obyvatelstvo, které zaberou, se rovná 5 % volných obyvatel.


Příklad: V cílovém městě se nachází 1 500 volných obyvatel. 5 % z této hodnoty je 75 obyvatel. To znamená, že jedním sesláním kouzla „Božské znamení“ byste v tomto příkladě získali krom 1 válečného vozu navíc 25 vyslanců (1 vyslanec vyžaduje 3 obyvatele, tzn. 75 ÷ 3). Pokud vychází výsledný počet vyslanců v desetinném čísle, je vždy zaokrouhlen nahoru.

Boží zásah
Ritual city protection.png Kdykoli z města, ve kterém je tento rituál spuštěn, sešlete kouzlo „Ochrana města“, aktivuje se v cílovém městě efekt „Liečivé fluidum“, které po každé vítězné obraně uzdraví 20 % padlých domovských obránců města. Nevztahuje se tedy na umístěné podpory. Účinek ovlivňuje pouze obyčejné a mýtické pozemní jednotky.
Božská aura
Ritual plague.png Kdykoli z města, ve kterém je tento rituál spuštěn, sešlete kouzlo „Mor“, aktivuje se v cílovém městě efekt „Demoralizovaná armáda“, který způsobí, že každou celou hodinu k vám z daného města přeběhnou 3 % vojska. K zběhnutí vojsk dojde ovšem jen v případě dostatku volných obyvatel. Umístěné podpory nebo jednotky, které jsou mimo město, nejsou účinkem efektu ovlivněny.
Demoralizujúca morová epidémia
Ritual patroness.png Kdykoli z města, ve kterém je tento rituál spuštěn, sešlete kouzlo „Patrónka“, získá cílové město navíc určitý počet běžných pozemních jednotek. Jejich množství se odvíjí od počtu volných obyvatel v cílovém městě - obyvatelstvo, které zaberou, se rovná 5 % volných obyvatel.


Příklad: V cílovém městě se nachází 1 500 volných obyvatel. 5 % z této hodnoty je 75 obyvatel. To znamená, že jedním sesláním kouzla „Patrónka“ byste v tomto příkladě získali nad rámec běžného účinku kouzla ještě další běžné pozemní jednotky čítající 75 obyvatel . Pokud vychází výsledný počet obyvatel v desetinném čísle, je vždy zaokrouhlen nahoru.

Nečakaná pomoc
Ritual wedding.png Kdykoli z města, ve kterém je tento rituál spuštěn, sešlete kouzlo „Svatba“, získá cílové město navíc určité množství surovin. Toto množství se odvíjí od momentální kapacity skladu cílového města - bonusové suroviny zaberou 5 % kapacity.


Příklad: Náš sklad pojme 30 600 surovin. 5 % z 30 600 je 1 530. Cílové město tedy obdrží celkem 1 730 surovin (200 za kouzlo a 1 530 za efekt) od každé za jedno seslání kouzla „Svatba“.

Svadba aristokratov
Ritual earthquake.png Kdykoli z města, ve kterém je tento rituál spuštěn, sešlete kouzlo „Zemětřesení“, je cílové město postiženo efektem „Utrpenie“ a „Smútok“. Efekt Utrpení v něm sníží produkci surovin o 50 % a následkem Smutku dojde ke zpomalení výcviku o 20 %. Oba efekty trvají 12 hodin nehledě na rychlost světa či dobu trvání samotného rituálu.
Utrpenie a trúchlenie
Ritual pop growth.png Kdykoli z města, ve kterém je tento rituál spuštěn, sešlete kouzlo „Rast populácie“, aktivuje se v cílovém městě efekt „Zanietenie pre tréning“, díky kterému je výcvik všech pozemních jednotek o 30 % levnější. Náklady na přízeň ale sníženy nejsou.
Zanietení obyvatelia
Ritual call sea.png Kdykoli z města, ve kterém je tento rituál spuštěn, sešlete kouzlo „Volanie mora“, aktivuje se v cílovém městě efekt „Pomoc Nereíd“, díky kterému je výcvik všech námořních jednotek o 30 % levnější. Náklady na přízeň ale sníženy nejsou.
Zvolávanie Nereíd