Z Wiki Grepolis SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Herný event "Trákske dobytie" je úplne nový typ eventu priamo v Grepolise. Pár vzbúrencov začalo vytvárať chaos a spôsobovať problémy v Trákskej ríši. Toto je skvelá šanca pre vás, aby ste do tejto krajiny priniesli mier pomocou armády žoldnierov proti neúnavným rebelom a navyše získali bohaté odmeny.


Mapa kampane

Thrace map.jpg

Nájazd na Trákske územie je zobrazený ako mapa, na ktorej vidíte všetky dané bojiská. Každé bojisko je označené symbolom, naznačujúcim jeho status:

Symbol Vysvetlenie
Symbol attack.png Na toto bojisko môžete zaútočiť svojimi žoldniermi.
Symbol cooldown.png Toto bojisko bolo prednedávnom napadnuté a musí uplynúť určitý čas než sa na bojisko dostavia ďalší rebeli.
Symbol locked.png Ešte ste nepokročili dostatočne aby ste mohli napadnúť toto bojisko. Musíte zvíťaziť minimálne raz na predchádzajúcom bojisku.
Symbol lootable.png Na tomto bojisko je stále odmena, ktorú ste si nevyzdvihli. Až kým ju nevyberiete, nemôžete na toto bojisko znova zaútočiť.

Z času na čas si budete môcť vybrať dve cesty postupu. Záleží len na vás, ktorú si vyberiete a ktoré odmeny budete chcieť získať!


Súboj s rebelmi

Ak vyberiete bojisko, na ktoré môžete zaútočiť, otvorí sa okno útoku. Rebeli a ich sila bude zobrazená v spodnej časti, a vy si môžete vybrať svojich Trákskych žoldnierov do útoku v hornej časti okna.

Thrace attack.jpg

Berte prosím na vedomie, že každé bojisko má obmedzený počet jednotiek, ktoré môžete použiť. Ak máte vo svojej armáde viac žoldnierov ako je limit bojiska, musíte učiniť taktické rozhodnutie, a vybrať správne jednotky, ktoré chcete poslať do boja. Každá Trákska jednotka má svoje silné a slabé stránky proti určitým jednotkám. Napríklad:

Kmeňoví Sekerníci udelia o 50% viac poškodenia proti Peltastom. Ak je na bojisku 50 nepriateľských Peltastov a vy máte 70 Sekerníkov k dispozícii, je dobrý nápad vybrať 50 Sekerníkov. Bonus poškodenia sa nebude počítať za Sekerníkov navyše. Povedzme, že bojisko má limit 80 žoldnierov, takže zvyšných 30 voľných miest môžete obsadiť podľa vašeho uváženia. Avšak zase treba dávať pozor aby ste neposlali jednotky , ktorým Peltasti spôsobujú väčšie poškodenie!

Ako môžete vidieť, bude potreba aj trocha stratégie a taktiky.

Thrace unit.jpg

Ak zvíťazíte, získate príslušnú odmenu za dané bojisko. Nemusíte si odmenu hneď vyzdvihnúť, môžete ju tam nechať až do konca eventu a vyzdvihnúť si ju niekedy neskôr. Ak si odmenu preberiete, rebeli opäť obsadia bojisko po 4 hodinách, ale vždy budú o čosi silnejší než predtým. Takto môžete danú odmenu získať aj niekoľkokrát po sebe!

Ďalšou zaujímavosťou je to, že aj keď súboj prehráte, straty na strane rebelov sú permanentné. To znamená, že môžete poraziť nepriateľa aj viacerými menšími útokmi.

Herkules

Sám Herkules sa k vám pridá v boji o Tráksku ríšu. Pri útoku na bojisko, Herkules vám môže pomôcť, a tým zvýši morálku vašich žoldnierov a ich bojovú silu o 20%. Po jeho heroickom výkone musí 12 hodín odpočívať. Ale pomocou Zlatiek ho môžete motivovať k okamžitému zapojeniu sa do ďalších bojov.

Thrace hercules.jpg

Tráksky žoldnieri

Svoju cestu začínate s pár žoldniermi (ktoré vam boli dané), budete si musieť svoju skupinku postupne rozširovať. Nasledujúce aktivity v hre vám dajú možnosť náhodne nájsť skupinky žoldnierov a zväčšovať tak svoju armádu:

  • Útočenia a bránenie
  • Verbovanie jednotiek
  • Výskum
  • Stavba budov
  • Používanie božských síl

Thrace mercenaries.jpg

Ak nájdete skupinku žoldnierov, pridá sa k vám 8 až 12 náhodných bojovníkov (Peltasti, Kmeňoví Sekerníci, Vrhači oštepov, Jazdci na slonoch, Veteráni). Majte na pamäti, že môžete nájsť maximálne 10 skupiniek za deň. Taktiež môžete nakúpiť žoldnierov za Zlatky, ktorí s vami zostanú až do konca eventu.

Ani zranených žoldnierov nemusíte hneď odpisovať. Prečo? Pretože do vášho tábora každých 7 hodín zavíta liečiteľ, aby ošetril zranených. Taktiež si môžete liečiteľa povolať okamžite pomocou Zlatiek.

Thrace healer.jpg