Z Wiki Grepolis SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Easter logo.png

Počas Veľkonočného eventu 2015 dostanete mýtickú sliepku, ktorú môžete krmiť rôznymi druhmi krmiva. Podľa zloženia krmiva, sliepka vám znesie vajce a vy získate pre svoje mesto určitú odmenu.

Môžete získať až 8 rôznych druhov krmiva, normálnym hraním Grepolisu (stavbou budov, útočením/bránením, výskumom, verbovaním jednotiek a kúulením). S týmito krmivami môžete potom sliepku nakŕmiť v hlavnom okne eventu. Podľa kombinácie krmív vám sliepka znesie vajce s určitou odmenou pre vaše mesto.

Vždy keď vyskúšate novú kombináciu krmiva, recept sa vám uloží v druhom okne eventu. Tu si môžete prezrieť svoje objavené recepty, alebo kúpiť nové, ak máte záujem o konkrétnu odmenu.

Novinkou tohoto eventu je denný a celkový rebríček hráčov, kde môžete s ostatnými hráčmi súperiť. Najvyššie umiestnení hráči obdržia každý deň špeciálne odmeny.

Krmenie

Easter hen 2015.png

Aby vám sliepka zniesla vajce, musíte zvoliť tri druhy krmiva a nakŕmiť ju. Na poradí krmiva v miskách nezáleží, a rovnaký druh môžete použiť viackrát.

Ďalej stačí jednoducho kliknúť na tlačidlo "Nakŕmiť teraz" a ponúknuť tak kombináciu vyberavej sliepke.

Po nakladení sa vám vajce otvorí a vy uvidíte získanú odmenu. Sliepku nemôžete nakŕmiť znova, až kým odmenu nevyberiete.

Zber krmiva

Collecting feed.png

Krmivo môžete náhodne získať vykonávaním klasických úkonov v hre.

  • Útočenie a bránenie
  • Verbovanie jednotiek
  • Výskum
  • Stavba budov
  • Kúzlenie božských síl

Môžete nájsť až 10 kusov krmiva denne. Dodatočné krmivo si môžete nakúpiť pomocou zlatiek, cena každého ďalšieho krmiva sa bude zvyšovať až do polnoci kedy sa zresetuje na základnú cenu.

Obrázok Symbol corn.png Symbol grass.png Symbol bread.png Symbol worms.png Symbol lettuce.png Symbol berries.png Symbol blossoms.png Symbol honey.png
Názov Kukurica Tráva Chlieb Červy Šalát Bobule Kvety Med
Zákl. cena v zl. 40 40 40 40 60 60 60 90

Kniha receptov

Easter recipe book.png

Kniha receptov automaticky zaznamenáva vaše objavené kombinácie krmiva a ukazuje k akej odmene daná diéta sliepku priviedla. Taktiež vidíte, ktoré druhy krmiva vám chýbajú na určité recepty. Ak máte všetky potrebné druhy krmiva na recept, stačí jednoducho kliknúť a krmivo bude automaticky pridané do misiek na hl. stránke eventu.

Máte taktiež možnosť zakúpiť si náhodný recept s náhodnou odmenou. Úroveň odmeny v tomto recepte bude taktiež náhodná.

Rebríčky

Ranking2.png

Všetci hráči môžu denne súperiť v počte vyprodukovaných vajíčok. Vždy keď vytvoríte odmenu, obdržíte náhodný počet bodov Harmónie sliepky (max. 10). Na základe získaných bodov hráčmi sa zostavuje rebríček. Typ odmeny neovplyvňuje počet získaných bodov žiadnym spôsobom.

Už po vytvorení prvej odmeny v daný deň budete umiestnený priamo do denného rebríčka. Víťaz získa ocenenie a efekt. Každý deň o 20:00 sa rebríček vyhodnotí a zresetuje. Odmeny sú udelené po skončení vyhodnocovania rebríčka.

Award: Rozbíjač vajíčok dňa

Daily award.png

Celkový rebríček funguje rovnako, len s tým rozdieľom, že sa neresetuje. Potrvá až do konca eventu. TOP 10 najlepších hráčov získa odmeny hneď po skončení eventu. Odmeny sú rozdelené podľa pozície v rebríčku, čiže napríklad prví 4 hráči obdržia úplne iné úrovne odmien, a špeciálne ocenenie ako hráči nižšie.

Awards for the top 4 players of the overall ranking:

Majster vajíčok 2015

1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto
Overall award 1.png Overall award 2.png Overall award 3.png Overall award 4.png

RODmeny pre prvých 10 hráčov rebríčka:

Umiestnenie Odmena
1 Overall lightshipattack30.png 20x 30% zvýšený útok zápalných lodí (efekt trvá 2 dni)

Overall culture level.png 1 celá úroveň kultúry

2 Overall lightshipattack20.png 20x 20% zvýšený útok zápalných lodí (efekt trvá 2 dni)
3 Overall lightshipattack10.png 20x 10% zvýšený útok zápalných lodí (efekt trvá 2 dni)
4 Overall lightshipattack10.png 15x 10% zvýšený útok zápalných lodí (efekt trvá 2 dni)
5 Overall lightshipattack10.png 10x 10% zvýšený útok zápalných lodí (efekt trvá 2 dni)
6 Overall lightshipattack10.png 9x 10% zvýšený útok zápalných lodí (efekt trvá 2 dni)
7 Overall lightshipattack10.png 8x 10% zvýšený útok zápalných lodí (efekt trvá 2 dni)
8 Overall lightshipattack10.png 7x 10% zvýšený útok zápalných lodí (efekt trvá 2 dni)
9 Overall lightshipattack10.png 6x 10% zvýšený útok zápalných lodí (efekt trvá 2 dni)
10 Overall lightshipattack10.png 5x 10% zvýšený útok zápalných lodí (efekt trvá 2 dni)

Dodatočné ocenenia

Našepkávač sliepky

Vytvorená 1 odmena 5 odmien 25 odmien 50 odmien
Created reward 1.png Created reward 5.png Created reward 25.png Created reward 50.png

Elementárny analytik

Nájdený 1 recept 10 receptov 25 receptov 50 receptov
Found recipe 1.png Found recipe 10.png Found recipe 25.png Found recipe 50.png


Odmeny za pokrok

Všetci hráči, ktorí vytvoria určený počet vajíčok získajú nasledujúce odmeny:

Počet vajíčok Odmena
25 Administrator reward.png Administrátor zdarma na 2 týždne.
50 Overall culture level.png 1 celá úroveň kultúry.