Vianoce 2013

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation
Christmas2013 logo.png

Vianočný event 2013

Ako to vlastne bude vyzerať ?

Xmas 2013.jpg


Obdobie

Od 1. decembra do 31. decembra 2013


Popis

Na strome sa nachádza 24 darčekov. Každý deň môžete otvoriť nový darček. Po kliknutá na darček sa objaví Koleso šťastia na pravej strane. Koleso bude obsahovať 6 rôznych odmien a jeden črep. Pozbierajte 5 črepov a získate všerkých prémiových radcov na 7 dní zdarma. Stlačením tlačidla v strede koleso ho roztočíte. Po krátkej animácii sa v strede objaví odmena. Jedno zatočenie každý deň je vždy zdarma, viac zatočení je k dispozícii pomocou zlatiek. Odmena je úplne náhodná. Môžete stlačiť STOP v strede kolesa na zastavenie animácie. Aby ste mohli opäť koleso roztočiť musíte vyzdvihnúť odmenu. Po prvom zatočení sa vám odomkne aj dekorácia na vianočný stromček. Odomykanie dekorácií vám umožní získať ocenenie "Favorit Tyché".


Christmas2013 icon.png

Ako otvoriť kalendár ?

Kliknite na malú ikonku vpravo dole na vašej obrazovke.


Ako otvoriť deň ?

Akonáhle prejdete myšou na ilustráciu, značky sa začnú objavovať všade na strome, a každá bude obsahovať číslo (1 až 24).

Kliknutím na správnu značku (číslo musí suhlásiť s aktuálnym dátumom) sa otvorí koleso šťastia na pravej strane.

Súčasný deň  : zlatá značka. Pin premium.png

Minulé dni  : minulé dni s aspoň jednou zostávajucou odmenou majú modrú značku. Pin current-day.png

Uložené odmeny  : nemusíte odmenu prijať hneď, ale vrátiť sa neskôr. Pin collect.png

Budúce dni  : nie je možné na nich kliknúť.

Dekorácie : po prvom roztočení každý deň sa objaví na stromčeku nová dekorácia.

Črepy  : v kalendári nájdete aj postup vo vašom zbere črepov, resp. koľko vám ešte chýba na odomknutie radcov na 7 dní zdarma. Shard1 small.png


Ako prijať odmenu

Každý deň môžete roztočiť koleso 1x zdarma stlačením tlačidla uprostred. Po stlačení sa objaví animácia, a v strede tlačidlo STOP, ktorým môžete animáciu ukončiť aj skôr. Po ukončení animácia sa uprostred objaví získaná odmena. Odmenu si mlžete uložiť do inventára, okamžite ju použiť v práve zvolenom meste, alebo ju zahodiť. Taktiež si ju môžete nechať na mieste a vrátiť sa ju využiť inokedy počas trvania eventu. Po prijatí odmeny sa objaví v strede opäť tlačidlo Roztočiť, už len však ako prémiové roztočenie. TPrevzatie 6. odmeny nespustí animáciu. Bude inštantne zobrazená uprostred. Po zozbieraní všetkých odmien už nie sú možné ďalšie roztočenia v daný deň.

Zber črepov

1 odmena každý deň so sebou prinesie aj tzv. "črep". Po získaní črepu sa vám zapíše postup aj do okna kalendára a ak sa vám podarí zozbierať 5 črepov získate všetkých prémiových radcov na 7 dní zdarma. Po získaní tejto odmeny (radcov) už viac črepy nebudú viditeľné v okne eventu. A obrázky vašich radcov budú zobrazené farebne (aktívne).


Cena dodatočných roztočení

Prvé roztočenia každý deň je vždy zdarma. Dodatočné sú za zlatky. Ak ste zmeškali roztočenie predchádzajúci deň, cena rozoťenia bude 50 zlatiek.

Roztočenie Zlatky
2 50
3 100
4 150
5 200
6 250

Nové odmeny

Do hry sme implementovali aj pár nových odmien. Niektoré ste videli už počas Halloweenskej akcie, avšak v Kolese šťastia majú niektoré efekty dlhšie trvanie. Odmeny majú rôzne úrovne, zobrazené malým rímskym číslom. Každá ďalšia úroveň predlžuje trvanie odmeny o 1 týždeň.


Odmena Efekt Trvanie
Rýchlejšie verbovanie Zvyšuje rýchlosť verbovania jednotiek o 20% (námorne a pozemné) 1 týždeň * úroveň
Zvýšená obrana Zvýšená obrana zvoleného mesta o 5% 1 týždeň * úroveň
Zvýšený útok Zvýšený útok zvoleného mesta o 10% 1 týždeň * úroveň
Produkcia dreva Zvýšená produkcia dreva v zvolenom meste o 20% 1 týždeň * úroveň
Produkcia kameňa Zvýšená produkcia kameňa v zvolenom meste o 20% 1 týždeň * úroveň
Produkcia striebra Zvýšená produkcia strieb. mincí v zvolenom meste o 20% 1 týždeň * úroveň
Festivaly Zredukuje cenu mestského festivalu v zvoleneom meste o 20% 1 týždeň * úroveň


Odpočítavanie

Vianočný event trvá len určitý čas. V hornom ľavom rohu okna eventu vždy uvidíte zostávajúci čas do konca vianočného eventu. Po vypršaní času už nebude možné okno vôbec otvoriť. Nezabudnite si vyzbierať všetky dostupné odmeny než daný čas vyprší. Po skončení eventu ich už nebude mozné nijakým spôsobom vyzbierať.


Mobilná aplikácia

Prvýkrát bude náš event dostupný aj na našej mobilnej aplikácii.

Christmas2013 2.jpg