Zo stránky Wiki Grepolis SK
Prejsť na: navigácia, hľadať

Ako to bude vyzerať

Tyches calendar.jpg

Trvanie udalosti

Od 1. do 31. december 2015

Popis:

Ako v každom inom dobrom adventnom kalendári, tak aj v tomto sa vystrieda behom udalosti 24 kôl šťastia. Každým dňom môžete otvoriť jedno koleso šťastia. Po kliknutí na onen deň sa na pravej strane okna ukáže jeho koleso šťastia. Každé z kôl šťastia obsahuje šesť rôznych odmien a jeden zimný kryštál. Zozbierajte 5 zimných krištáľov, aby ste získali všetkých 5 radcov zadarmo na jeden týždeň.

Koleso roztočíte stlačením tlačítka v jeho strede. Môžete na neho znovu kliknúť a zastaviť ho alebo ho roztáčať, kým sa samo nezastaví . Odmena potom vyskočí po krátkej animácii uprostred. Prve roztočenie aktuálneho dňa je vždy zadarmo, za zlaté môžete ale roztáčať viackrát. Akú odmenu získate, je naprosto náhodné. Aby ste mohli rovnaké koleso roztočiť znovu, musíte z neho najskôr vybrať predchádzajúcu odmenu.
Za zlaté môže byť koleso taktiež doplnené o všetky svoje pôvodné odmeny.
Po takomto prvom roztočení sa odomkne dekorácia na vianočnom stromčeku. Odomknutie tejto dekorácie vám zaručí ocenenie „Šťastná zimná zábava“.

Ako otvoriť kalendár

Kliknite na malú ikonu v spodnom pravom rohu obrazovky, čím kalendár otvoríte.

Winter2015 icon.png

Ako otvoriť určitý deň

Akonáhle prejdete myškou nad ilustrovanou scénou, vyskočí značky naprieč celým oknom udalosti, přičom každá značka obsahuje jedno z čísel od 1 do 24. Po kliknutí na túto značku, otvorí sa tak po pravej strane, vedľa stromčeku, koleso šťastia pre daný deň. Aby bolo možné jeden z týchto dní otvoriť, je potrebné, aby tohoto dňa bolo i dosiahnuto.

Súčasný deň

Značka pre súčasný deň je zvýraznená zlatom.

Winter2015 current.png

Uplynulé dni

Značky pre uplynulé dni, ktoré ale stále obsahujú aspoň jednu odmenu, sú zobrazené namodro.

Winter2015 past.png

Uloženie odmien

Svoju odmenu nemusíte prijať okamžite, môžete ju nechať „uloženú“ v kole šťastie až do doby, kým celá udalosť skončí.

Winter2015 collect.png

Dekorácia

Vždy keď roztočíte koleso nového dňa, bude vám pridaná do scenérie aj nová (pre každý deň špecifická) dekorácia.

Ako si odmenu vyzdvyhnúť

Keď máte možnosť roztočenia zadarmo, tak je tu na začiatku uprostred kola šťastia jedno „roztočené“ tlačítko.
Kliknutím na toto tlačítko sa začne nad všetkými dostupnými odmenami (vrátane tých už vyzbieraných) točiť svetlo.
Potom, čo sa animácia zastaví, tlačítko uprostred sa začne strácať a obmena, ktorú ste vyhrali, sa presunie do toho stredu.
Na túto odmenu môžete potom kliknúť a buď ju uložiť do svojho inventára, priamo ju použiť na vybrané mesto alebo ju zahodiť. Rovnako máte aj možnosť ju tu ponechať po celú dobu trvania udalosti a vyzdvihnúť ju neskôr.

Doplňovanie

Ak ste získali z jedného kola všetkých 6 odmien, môžete si ho doplniť - prvý krát za 50 zlatých, potom sa cena navýši. Koleso ale môžete doplniť aj skôr (napr. ak ste získali väčšinu chcených odmien a chcete ich dostať znovu). Majte však na pamäti, že cena tejto funkcie sa s každým jej použitím navýši, ale však, o pól noci bude reštartovaná na pôvodnú hodnotu.

Zimné krystály

Na obrazovke kalendára je taktiež aj „zobrazenie zimných krištáľov“, zobrazujúce pokrok až do chvíle, keď si odomknete radcu zdarma. Naviac, hneď ako zozbierate všetky zimné kryštály, vám bude dané ocenenie „Všetky kryštály“.

Winter2015 shard.png

Zbieranie zimných krištáľov

Jedna z odmien každého dňa so sebou nesie aj „zimný krištáľ“. Ak túto odmenu obdržíte, spolu s ňou dostanete aj tento zimný kryštáľ, ktorý eventuálne odomkne všetkých prémiových radcov na 7 dní.
Akonáhle radcov získate, tak sa už zimné kryštály nebudú zobrazovať v žiadnom z kôl. Po odomknutí sa radcovia vyfarbia.
Použitie funkcie doplnenie neobnoví už zozbierané zimné kryštály!

Cena ďalšieho roztočenia

Prvé roztočenie súčasného dňa je vždy zadarmo. Ďalšie roztočenie stojí ale prémium. Rovnako vás bude stáť 100 zlatých prvé roztočenie kolesa niektorého z predchádzajúcich dní, ktoré ste zmeškali.

Roztočení Featureicons02 2.08.png
1. 100
2. 200
3. 300
4. 400
5. 500
6. 600

Odpočet

Vianočná udalosť je dostupná iba obmedzený čas, a to medzi 1. a 31. decembrom 2015. Zostávajúci čas je vždy viditeľný, zobrazený ako odpočet v hornom ľavom rohu okna udalosti rátajúci dni, hodiny, minúty a sekundy. Vo chvíli, keď čas vyprší, nebude možné už okno otvotiť. Pamätajte, že zostávajúce odmeny, ktoré ste si mohli nechať uložené v niektorom z kôl, musíte vyzbierať skôr, než odpočet vyprší. Nie je žiadny iný spôsob, ako tieto odmeny neskôr vyzdvihnúť.

Mobilná aplikácia

Udalosť bude taktiež dostupná v našej mobilnej aplikácii. Odomknite ho už len pre to, že tu koleso môžete jednoducho roztočiť svojim prstom!

Winter2015 mobile.jpg

Ocenenie

Behom zimnej udalosti môžete vyhrať dve rozdielne ocenenia. Prvým ocenením je „Šťastná zimná zábava“ za určitý počet roztočených kôl. A ďalšie ocenenie , „Všetky kryštály“, je udelené za zozbieranie všetkých kryštálov.

Šťastná zimná zábava

1 roztočenie 5 roztočenie 10 roztočenie 24 roztočenie
Winter2015 lvl1.png Winter2015 lvl2.png Winter2015 lvl3.png Winter2015 lvl4.png

Všetky kryštály

Winter2015 collector.png