Z Wiki Grepolis SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

 « Obsah  · Úvod  · Pravidlá  · Ovládanie  · Editovanie  · Tutoriál  · Grepolis tím  »

Pravidlá

  1. Táto wiki je pre slovenskú verziu Grepolisu. Iné jazyky okrem slovenčiny sú zakázané.
  2. Všetky príspevky do tejto wiki píšte obozretne bez jazykových chýb v slovenčine.
  3. Úmyselné uvádzanie subjektívnych, chybných, urážlivých nebo inak nevhodných informácií je prísne zakázané.
  4. Pokiaľ máte nejaké pripomienky k stránkam alebo si nie ste istí obsahom na wiki, napíšte na Grepolis fórum: Chyby, Otázky, alebo kontaktujte správcu wiki.
  5. Prosím, nepoznačujte, nevytvárajte reklamy ani inak neničte stránky.
  6. Prispievanie na wiki je privilégium, nie právo. Po akomkoľvek obchádzaní týchto pravidiel budete varovaní s možnosťou banu. Pravidelné ignorovanie týchto pravidiel vyústi do permanentného banu.
  7. Každý užívateľ má privilégium upravovať a vytvárať príspevky (okrem uzamknutých stránok a vylúčených užívateľov). Uzamknutie a odomknutie stránky žiadajte u správcu wiki.
  8. Nevytvárajte nové stránky, pokiaľ nie sú potrebné. Môžete vytvoriť užívateľskú stránku pre seba, ale všetok ostatný obsah by mal byť vhodný, korektný a užitočný.
  9. Akceptujte, že stránky vami vytvorené na wiki môžu byť menené ostatnými užívateľmi. Keď nesúhlasíte s uskutočnenými zmenami, kontaktujte správcu wiki alebo napíšte na Grepolis fórum.
  10. Obsah na tejto wiki je voľne šíriteľný. Avšak žiadne príručky, ktoré boli vytvorené pre wiki grepolis nesmú byť použité na iné účely ako je prehliadanie a užívanie wiki grepolis a použitie akéhokoľvek príspevku musí byť odsúhlasené jeho pôvodným autorom. Nikdy nevyhlasujte cudzie výtvory za svoje! Viac v: Vylúčenie zodpovednosti.

Prosím prečítajte si tiež Vylúčenie zodpovednosti.

Nahlásenie

Keď vidíte niekoho porušovať pravidlá, neupravujte prosím danú stránku. Namiesto toho choďte do Histórie stránky a použite vrátiť pri úprave, ktorá pravidlá porušovala. Keď si všimnete, že se daný obsah objavil znovu, prosím upovedomte administrátora, ktorý sa môže vysporiadať s autorom.