Zo stránky Wiki Grepolis SK
Prejsť na: navigácia, hľadať

Zoznam vecí, ktoré na Wiki ešte treba spraviť. Pomôcť môže každý. ;)

Stránky

Články

Budovy

 • Pridať cudzojazyčné odkazy na budovy v EN a CS.
 • Zaradiť všetky stránky budov do kategórie Budovy.
 • Upraviť bodový prehľad budov (pridať tabuľku súčtu bodov na danej úrovni).
 • Vytvoriť populačný prehľad budov.
 • Upraviť tabuľky úrovní budov podľa novej šablóny riadku.
 • Použiť hlavičku budov v stránkach týkajúcich sa budov.
 • Použiť hlavičku zoznamu budov v stránkach o konkrétnej budove.
 • Upraviť popis, požiadavky a aktualizovať obrázky budov podľa hry.
 • Pridať každej budove informácie z databázy.
 • Opísať strategické využitie budov s odporúčanými úrovňami.

Jednotky

 • Vytvoriť prehľad jednotiek podľa populácie.
 • Vytvoriť prehľad jednotiek podľa populácie s transportmi.
 • V prehľade jednotiek v tabuľke použiť nové šablóny riadkov.
 • Do každej stránky o jednotkách vložiť hlavičkové menu.
 • Do každej stránky o konkrétnej jednotke pridať šablónu zoznamu jednotiek.
 • Opraviť v stránkach s konkrétnymi jednotkami tabuľky jednotky podľa najnovšej šablóny.
 • Kategorizovať všetky stránky s jednotkami.
 • Pridať cudzojazyčné odkazy na jednotky v EN a CS.
 • Popísať strategické využitie jednotlivých jednotiek.

Bohovia

 • Vytvoriť pre každého boha osobitnú stránku s jeho herným popisom, kúzlami a mýtickými jednotkami.
 • Opísať strategické využitie boha v rôznych fázach. Rovnako popísať aj jeho kúzla, jednotky zobraziť informačnou tabuľkou.
 • Do stránkach o bohoch vložiť hlavičkové menu.
 • Do štandardnej stránky bohov popísať výber boha, produkciu priazne, používanie a typy kúziel, prácu s mýtickými jednotkami, vplyv dobývania na božstvo mesta.
 • Pridať cudzojazyčné odkazy na bohov v EN a CS.

Výskum

 • Pre každý výskum vytvoriť osobitnú stránku s jeho popisom a údajmi.
 • Opísať strategické využitie výskumov.
 • Do štandardnej stránky výskumov opísať výskumné body a resetovanie.
 • Kategorizovať všetky výskumy.
 • Pridať cudzojazyčné odkazy na výskumy v EN a CS.

Ocenenia

 • Pre každé ocenenie vytvoriť osobitnú stránku s jeho detailným popisom (za čo sa získava).
 • Kategorizovať všetky ocenenia.
 • Pridať cudzojazyčné odkazy na ocenenia v EN a CS.

Herné svety


Šablóny

Hlavičky

 • Vytvoriť hlavičkové menu stránok týkajúcich sa budov.
 • Spraviť hlavičku zoznamu budov.


 • Vytvoriť hlavičkové menu stránok týkajúcich sa jednotiek.


 • Vytvoriť hlavičkové menu stránok týkajúcich sa bohov. • Vytvoriť hlavičkové menu stránok týkajúcich sa ocenení.


 • Vytvoriť hlavičkové menu stránok týkajúcich sa Grepolisu 2.


 • Vytvoriť hlavičkové menu stránok týkajúcich sa kultúry a kolonizačných systémov.

Schémy

 • Vytvoriť šablónu technologického stromu budov a vložiť do prehľadu budov.
 • Spraviť šablónu riadku tabuľky úrovní pre budovy.


 • Vytvoriť tabuľku pre informácie o námornýchjednotkách.
 • Spraviť šablónu riadku tabuľky pre pozemné jednotky.
 • Spraviť šablónu riadku tabuľky pre námorné jednotky.


 • Vytvoriť šablónu technologického stromu výskumov a vložiť do prehľadu výskumov.


 • Vytvoriť novú tabuľku pre nastavenie sveta (obrázkovú).
 • Vytvoriť šablónu riadku pre tabuľku s nastaveniami svetov.

Ostatné

Obrázky

Pravidelne:

Obrázok z hry je všetko, čo nebolo robené ako screenshot.

 • Obrázky použité z hry premenovávať podľa originálneho názvu obrázku (v angličtine).
 • Ku každému obrázku z hry dopísať adresu originálu.
 • Screenshoty z hry premenovávať do slovenčiny bez diakritiky.
 • Obrázky budov robiť ako screenshoty a z hry ponechať len názov (v angličtine) a odkaz na originálny obrázok z hry.


 • Obrázky a ikony budov zaraďovať do kategórie Budovy.
 • Ikony jednotiek zaraďovať do kategórie Jednotky.
 • Obrázky bohov, ikony bohov, kúziel a ikony jednotiek z chrámu (76x76 px) zaraďovať do kategórie Bohovia.
 • Ikony výskumov zaraďovať do kategórie Výskum.
 • Obrázky ocenení zaraďovať do kategórie Ocenenia.

Aktuálne:

 • Aktualizovať obrázky budov podľa Grepolisu 2 a Sveta hrdinov.
 • Nahrať ikony jednotiek z Grepolisu 2 a Sveta hrdinov.
 • Nahrať ikony výskumov z Grepolisu 2 a Sveta hrdinov.
 • Nahrať obrázky bohov, ikonky bohov, kúziel a ikony jednotiek z chrámu (76x76 px) z Grepolisu 2 a Sveta hrdinov.
 • Nahrať obrázky všetkých ocenení všetkých úrovní.

Presmerovania

Pravidelne:

Aktuálne:

 • Presunúť všetky hlavičky z Head_Názov na Názov_Head a upraviť odkazy podľa nových názvov.