Zo stránky Wiki Grepolis SK
Prejsť na: navigácia, hľadať

Bonusy v tejto kategórie sú vzácne, stretnete sa s nimi len zriedkakedy. Ich výhodou oproti posilám jednotiek je tá, že jednotky pridávajú okamžite, nie periodicky v určitých intervaloch. To znamená, že nemajú žiadnu dobu trvania a nieje možné na nich uplatniť bonus hrdinu Démokrita.

Konkrétnejšie množstvo jednotiek nieje možné stanoviť ani pomocou nejakého vzorca - počet býva premenlivý.

!
Presvedčte sa, že máte dostatok voľných Pop.png obyvateľov!
Jednotky inak nedostanete.

Všetko Bust.png Udalosti Bust.png Úlohy Bust.png Prémiové balíčky


Ikona & názov Popis
Instant swordsmen.png Okamžite získate X jednotiek bojovníkov s mečom.
Po tvojom boku stoja
bojovníci s mečom
Instant archers.png Okamžite získate X jednotiek lulostrelcov.
Po tvojom boku stoja
lukostrelci
Instant slingers.png Okamžite získate X jednotiek vrhačov z praku.
Po tvojom boku stoja
vrhači z praku
Instant hoplites.png Okamžite získate X jednotiek hoplitov.
Po tvojom boku stoja
hopliti
Instant horsemen.png Okamžite získate X jednotiek jezdcov.
Po tvojom boku stoja
jazdci
Instant chariots.png Okamžite získate X jednotiek bojových vozov.
Po tvojom boku stoja
bojové vozy
Instant boats.png Okamžite získate X jednotiek prepravných lodí.
Po tvojom boku stoja
prepravné člny
Instant biremes.png Okamžite získate X jednotiek birém.
Po tvojom boku stoja
birémy
Instant lightships.png Okamžite získate X jednotiek zápalných lodí.
Po tvojom boku stoja
zápalné lode
Instant fireships.png Okamžite získate X jednotiek výbušných lodí.
Po tvojom boku stoja
výbušné lode
Instant fast boats.png Okamžite získate X jednotiek rýchlych prepravních lodí.
Po tvojom boku stoja
rýchle prepravné člny
Instant triremes.png Okamžite získate X jednotiek trirém.
Po tvojom boku stoja
trirémy
Instant colony ships.png Okamžite získate X jednotiek osídlovacích lodí.
Po tvojom boku stoja
osídlovacie lode
Instant minotaurus.png Okamžite získate X jednotiek mínotaurov.
Po tvojom boku stoja
mínotauři
Instant manticores.png Okamžite získate X jednotiek mantikór.
Po tvojom boku stoja
mantikory
Instant cyclops.png Okamžite získate X jednotiek kyklopov.
Po tvojom boku stoja
kyklopové
Instant hydras.png Okamžite získate X jednotiek hydier.
Po tvojom boku stoja
hydry
Instant harpies.png Okamžite získate X jednotiek harpyjí.
Po tvojom boku stoja
harpyje
Instant medusae.png Okamžite získate X jednotiek medúz.
Po tvojom boku stoja
medúzy
Instant centaurs.png Okamžite získate X jednotiek kentaurov.
Po tvojom boku stoja
kentauri
Instant pegasus.png Okamžitě získáte X jednotek pegasů.
Po tvojom boku stoja
pegasové
Instant cerberus.png Okamžite získate X jednotiek kerberov.
Po tvojom boku stoja
kerberi
Instant erinys.png Okamžite získate X jednotiek erínyí.
Po tvojom boku stoja
Erínye
Instant boars.png Okamžite získate X jednotiek kalydonských diviakov.
Po tvojom boku stoja
kalydonsky diviáci
Instant griffins.png Okamžite získate X jednotiek vtákov Noh.
Po tvojom boku stoja
vtáci Noh
Instant envoys.png Okamžite získate X jednotiek vyslancov bohov.
Po tvojom boku stoja
vyslanci bohov